Je to tu!

Dlho očakávaná novela zákona, ktorá pomôže nie len cestovným kanceláriám, ale predovšetkým ochráni peniaze klientov prešla úspešne hlasovaním v parlamente. V čase písania tohto článku sa ešte očakáva podpis pani prezidentky, avšak osobne nevidíme dôvod, prečo by s ním nesúhlasila. Ak patríte k ľuďom, ktorých „vystrašilo“ mediálne podanie novely a celkom nerozumiete, čo sa bude diať a k čomu bol vlastne tento zákon dobrý, čítajte ďalej a dozviete sa.

Na úvod Vás chceme oboznámiť s doplnenou časťou zákona. Nebudeme Vás nudiť celým znením, ak by Vás však zaujímalo, nájdete ho tu. Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením ochorenia CoViD-19 boli nielen u nás, ale aj v iných krajinách, prijaté opatrenia, ktoré výrazne a na dobu neurčitú obmedzili cestovanie mimo Slovenska. Mnohé zájazdy nebolo možné uskutočniť a mnohé sa s veľkou pravdepodobnosťou ani v najbližšej budúcnosti neuskutočnia. Novela zákona pre takéto prípady poskytuje cestovným kanceláriám možnosť dohodnúť sa s klientom na jednej z alternatív.

Možnosti voľby

Prvou alternatívou je navrhnutie zmeny zmluvy o zájazde. V praxi to znamená, že klient sa s cestovnou kanceláriou dohodne na inom konkrétnom zájazde, resp. aj na tom istom, ale konanom v inom termíne, napr. budúci rok. Ak cena „novej“ dovolenky je rozdielna oproti cene tej pôvodnej, rozdiel sa dorovná.

Druhou je tzv. oznámenie o náhradnom zájazde. Táto možnosť sa uplatní v prípade, že si klient nevyberie žiadny konkrétny zájazd z ponuky cestovnej kancelárie, prípadne s jej výberom chce ešte počkať. Na oznámení musí byť uvedená suma, ktorú klient už zaplatil, informácia o možnosti zmeny základných znakov zájazdu a o práve zmeny cestujúcich. Zmena základných znakov zájazdu znamená, že ak si klient pôvodne zakúpil napr. dovolenku v Bulharsku s raňajkami, autobusovou dopravou, môže využiť zaplatenú čiastku na kúpu leteckej dovolenky v Turecku s all inclusive.

Výnimky

Novela zákona určuje výnimky, kedy môže cestujúci odmietnuť obidve alternatívy a požiadať o vrátenie zaplatenej zálohy. Medzi ne patria:

  • ľudia, ktorí prišli počas mimoriadnej situácie o prácu a sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • SZČO alebo jednoosobové Sro, ktorým bol priznaný príspevok na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s mimoriadnou situáciou
  • osamelí rodičia poberajúci OČR počas pandémie
  • tehotné ženy, ktoré očakávajú bábätko v čase doručenia oznámenia o náhradnom zájazde
  • osoby staršie ako 65 rokov


A čo v prípade, že nepatríte medzi výnimky, neviete si vybrať z ponuky cestovnej kancelárie a do 31.8.2021 si ani nevyberiete? Nemusíte sa báť, že Vaše peniaze prepadnú. Cestovná kancelária je povinná vrátiť Vám zaplatenú sumu najneskôr do 14.9.2021. Ale ruku na srdce…kto by si nevedel vybrať z lákavej ponuky, však?

Nechcete cestovať? Nemusíte

Ok, toto všetko sa týka zájazdov, ktoré nebolo alebo nebude možné uskutočniť. Určite Vás tiež zaujímajú možnosti pre prípady, kedy sa začne znova cestovať, no vy sa akosi nebudete cítiť na absolvovanie dovolenky s rúškom a dezinfekciou v kufri. Aj v takomto prípade sa budete môcť s cestovnou kanceláriou dohodnúť na jednej z dvoch alternatív. Tu sú však veľmi dôležité lehoty, na ktoré si musíte dať pozor a iniciatíva by mala prísť z vašej strany. Najneskôr 30 dní pred dovolenkou je potrebné cestovnú kanceláriu informovať o tom, že nesúhlasíte s poskytnutím zájazdu a chcete sa dohodnúť na zmene zmluvy o zájazde. Tento postup vám taktiež pomôže ušetriť vaše peniaze tým, že sa vyhnete plateniu vysokých storno poplatkov.


Nakoniec to najlepšie, ak ste zaplatili iba zálohu za zájazd, doplatok od Vás bude cestovná kancelária vyžadovať až vtedy, keď sa dohodnete na novom termíne. Navyše ochrana pre prípad úpadku, tzv. poistenie insolventnosti sa samozrejme vzťahuje aj na nové dovolenky a oznámenia o náhradnom zájazde.

Čomu/komu v skutočnosti pomáha táto novela?

Keď už sme pri poistení insolventnosti, patrí sa na záver vysvetliť, prečo a čím táto novela zákona pomôže predovšetkým klientom cestovných kancelárií. Mimoriadna situácia trvá od 12.3.2020, cestovanie je obmedzené už niekoľko mesiacov a zatiaľ nikto presne nevie, dokedy budú tieto obmedzenia trvať.

Mnohé dovolenky boli počas týchto mesiacov zrušené a ak by nedošlo k zmene zákona, cestovné kancelárie by boli nútené vrátiť uhradené sumy klientom, ktorých sa obmedzenie dotklo. Čím dlhšie by tento stav trval, tým viac klientov by malo nárok na vrátenie peňazí. Nie je pravda, že cestovné kancelárie „držia“ peniaze klientov u seba. Zálohy a platby za letenky a hotely sú vyplácané niekedy aj rok dopredu, takže v skutočnosti ich držia práve letecké alebo iné dopravné spoločnosti a ubytovacie zariadenia. Alebo ich dodávatelia, nevieme presne, kde tento reťazec končí. Asi si vravíte, nech teda cestovky požiadajú o vrátenie peňazí od nich. Určite to aj urobili, avšak vo väčšine prípadov sa cestovným kanceláriám vrátili namiesto hotovosti tzv. vouchre.

Hotely sú zvyčajne mimo sezóny rekonštruované, upravujú sa bazény a vymieňa nábytok, letecké spoločnosti dopĺňajú a renovujú svoju flotilu, dá sa teda predpokladať, že ani oni nemajú inú možnosť. Ak by teda boli cestovné kancelárie nútené vracať uhradené sumy klientom, nepochybne by sa dostali do finančných problémov a hrozil by ich úpadok. Klienti by síce mali možnosť nárokovať si zaplatené zálohy v konkurznom konaní, avšak napriek uzatvorenému poisteniu insolventnosti by hrozilo, že sa k svojim peniazom nedostanú, pretože poistená suma by nemusela pokryť úplne všetky úhrady cestujúcich. Navyše nápor by nemuseli uniesť ani samotné poisťovne a vyplatenie by mohlo trvať ešte dlhšie než aktuálne navrhovaný termín 14.9.2021. V konečnom dôsledku by boli stratoví všetci – cestovky, poisťovne, no najmä klienti, ktorí by mohli ostať bez dovolenky aj bez peňazí.

Chcete viac?

Víza, cestovné poistenie, tématické pobyty...