CoViD – 19, čo s ním?

Aktualizované 25.3.2020

Donedávna vírus spôsobujúci „trochu silnejšiu chrípku“ dnes straší celý svet. Denne pribúdajú tisíce nových prípadov, v niektorých krajinách viac, v iných menej. V snahe zabrániť šíreniu koronavírusu a ochorenia, s názvom CoViD – 19, (skratka od Corona Virus Disease a rok objavenia 2019) mnohé štáty pristúpili k prísnym pravidlám, ktoré v nemalej miere obmedzujú pohyb ľudí. Reštrikcie v cestovaní zasahujú do dovolenkových plánov veľkému počtu cestovateľov. Nakoľko sa však situácia neustále mení a to doslova zo dňa na deň, nikto dnes nevie povedať, čo bude zajtra, nie to o mesiac-dva.

koronavírus

Samozrejme, vedci vypočítavajú rôzne prognózy, virológovia odhadujú možný počet nakazených koronavírusom v budúcnosti, všetko sú to však teórie založené na doterajšom vývoji. Aj keď vtip hovorí, že v súčastnosti je lepšie vyhýbať sa „pozitívnym“ ľuďom, my v SPIRIT Travel nestrácame nádej a veríme, že už čoskoro budeme našim klientom odovzdávať pokyny na dovolenku, s prianím šťastnej cesty. Ale…kým nie je nič isté, je dobré mať dostatok informácií, aby ste sa sami vedeli zariadiť pre každý prípad. Preto Vám prinášame stručný prehľad vyjadrení našich najviac predávaných cestovných kancelárií. Určite tam nájdete aj tú svoju a keby nie, kľudne nám napíšte alebo zavolajte. Osobný prístup je naše krédo.

Všeobecne

Každá cestovná kancelária má vypracované obchodné/zmluvné podmienky (poďme ich ďalej volať len podmienky) týkajúce sa predaja a poskytovania služieb cestovného ruchu na základe zmluvy o zájazde. V mnohých bodoch sú tieto podmienky rovnaké, no v niektorých sa zvyknú líšiť. Podstatné časti sú zakotvené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, tam nemôžu cestovky „popustiť uzdu fantázii“ a sú povinné riadiť sa nimi. A potom sú tu také, ktoré cestovné kancelárie vedia prispôsobiť vlastným možnostiam a svojej „politike“. Ako to teda aktuálne vyzerá? Prejdime si jednotlivo každú CK a jej postup – pre ľahší prehľad – v abecednom poradí.

cestovná kanceláriaFERROTOUR

CK Ferrotour umožní klientom zmenu termínu alebo destinácie bez poplatku, zohľadní iba rozdiel v cene. Na cenu nového zájazdu sa aplikuje zľava, za akú si klient zakúpil pôvodný zájazd. Ďalším riešením je presun zaplatenej zálohy na voucher, uplatniteľný na iný zájazd do konca roka 2020 alebo na sezónu 2021. V prípade stornovania zájazdu zo strany klienta viac ako 29 dní pred termínom dovolenky, postupuje CK v zmysle všeobecných zmluvných podmienok, to znamená že výška stornopoplatku je vyčíslená podľa skutočne vzniknutých nákladov, najmenej však 25% z ceny zájazdu.

FIFO

CK Fifo neposkytla zatiaľ žiadne vyjadrenie, momentálne postupuje v zmysle všeobecných zmluvných podmienok.

FIROTOUR

CK Firotour neustále pracuje na hľadaní čo najlepšieho riešenia a o svojich postupoch nás pravidelne informuje. Všetkým klientom, ktorí si k 10.03.2020 kúpili letnú dovolenku v niektorom z garančných hotelov, ponúka možnosť kedykoľvek na bezplatnú zmenu destinácie alebo termínu. V prípade, že bude mať klient záujem o stornovanie dovolenky, bude cestovná kancelária postupovať v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami,. Výška odstupného závisí od počtu dní, zostávajúcich do začatia zájazdu. Ak ich je napr. viac ako 30, storno poplatok  sa rovná skutočne vzniknutým nákladom, minimálne však 10% z ceny objednaných služieb.

GLOBTOUR

CK Globtour vyšla klientom v ústrety napr. aj zmenou termínu doplatkov: „Termín doplatkov presúvame do 15.4. Do tohoto dátumu budeme klientom zohľadňovať + 2%. V záujme zachovania zľavy odporúčame klientom do tohoto termínu zájazd doplatiť.“ Ak ste si teda zakúpili dovolenku vo First Momente a bola Vám zarátaná zľava za vyplatenie celej sumy do 1.4.2020, nemusíte sa ponáhľať, máte k dobru ešte celé dva týždne. Druhým opatrením CK Globtour je bezplatná zmena termínu pobytu resp. destinácie: „Naše odporúčanie pre klientov je, aby počkali ako sa situácia vyvinie, a aby nezačali zbrklo stornovať zájazdy. Veríme, že časom sa situácia upokojí. Určite by sme nijakým spôsobom neohrozovali zdravie klientov a nedovolili by sme im vycestovať v prípade nepriaznivej situácie v čase hlavnej dovolenkovej sezóny.“

HYDROTOUR

CK Hydrotour takisto radí klientom, aby svoju dovolenku unáhlene nerušili, počkali na ďalší vývoj situácie a neprišli tak o výhody nákupu vo First Moment. Vo vyjadrení zo začiatku marca pripomína, že základný režijný stornopoplatok je síce 33 eur/osobu, avšak všeobecné podmienky pripúšťajú aj hodnotu skutočne vzniknutých nákladov. S definitívnym rozhodnutím sa nemusíte ponáhľať, lehota na stornovanie zájazdu s najnižšou zmluvnou pokutou je zmenená z 36 dní na 14 dní. Pre všetkých klientov, ktorí si zakúpili zájazd do 15.3.2020 umožňuje bezplatnú zmenu termínu a destinácie až do 15.5.2020 bez uplatnenia stornovacích poplatkov.

KARTAGO

CK Kartago podobne ako CK Globtour predĺžila termín splatnosti so zachovaním pôvodných zliav z 31.3.2020 na 30.4.2020. Rovnako tak, pre všetkých klientov, ktorí majú zakúpenú dovolenku, posunula dátum na bezplatnú zmenu termínu a destinácie  do 30.4.2020. Odstúpenie od zmluvy sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami CK Kartago. Základný stornopoplatok (50 €/os. + cestovné poistenie) 60 a viac dní pred plánovaným odletom ostáva bez zmeny pre odlety po 1.7.2020. Pre odlety do 1.7.2020 sa lehota skracuje na 30 dní. Zájazdy s odletom do 12.4.2020 sú zrušené, CK informuje klientov individuálne.

CK Kartago však prichádza aj s ďalšou veľmi zaujímavou alternatívou. Ak si klient nevie zatiaľ vybrať neskorší termín alebo destináciu, má možnosť presunúť už zaplatenú zálohu na darčekový poukaz v hodnote zloženej zálohy, ktorú CK navýši o 5%. Tento darčekový poukaz bude mať odpustený stornopoplatok, ktorý by bol aplikovaný v prípade klasického storna zájazdu. Poukaz bude mať platnosť do 31.12.2020. Poukaz nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. V prípade, ak bude novoobjednávaný zájazd lacnejší ako hodnota poukazu (vrátane navýšenia o 5%), na rozdiel v cene bude vystavený ďalší poukaz, uplatniteľný do konca roka 2020.

SATUR

CK Satur ponúka klientom, ktorí majú zakúpenú dovolenku s nástupom do 30.6.2020 bezplatnú zmenu termínu alebo celkového zájazdu. V prípade, že vznikne rozdiel v cene, klient ho buď doplatí, alebo ak by bol nový zájazd oproti pôvodnému lacnejší, bude mu vystavený voucher, vo forme darčekového poukazu, ktorý bude uplatniteľný až do 31.3.2021. Ak sa chcete vyhnúť vysokým stornopoplatkom, môžete uhradenú zálohu za dovolenku vymeniť za spomínaný voucher, ktorý podlieha konkrétnym podmienkam uplatnenia. Viac informácií ohľadom Vašich možností Vám určite rád prezradí Váš predajca. 

SENECA

CK Seneca postupuje v zmysle všeobecných zmluvných podmienok a v prípade zmeny kontaktuje klientov individuálne.

SOLVEX

CK Solvex taktiež postupuje v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami.

TURANCAR

CK Turancar pristúpila k zrušeniu všetkých zájazdov s termínom realizácie do 24.4.2020. Klienti, ktorí by mali vycestovať najneskôr 20.5.2020 majú možnosť bezplatne zmeniť termín dovolenky. Ak si klient nevyberie z ponuky v sezóne 2020, môže svoju zálohu vyčerpať v ďalšej sezóne 2021. Všetky ostatné termíny budú riešené postupne, podľa aktuálneho vývoja situácie. V prípade, že sa klient rozhodne svoju dovolenku zrušiť, CK postupuje podľa všeobecných zmluvných podmienok. Výška odstupného je hodnota skutočne vzniknutých nákladov, najmenej však 25% z ceny zájazdu. Termín pre posudzovanie vyšších poplatkov za odstúpenie od zmluvy sa zmenil zo 46 na 21 dní.

A čo ďalej?

Ako sme si už povedali, každá CK sa riadi zákonom o zájazdoch, ktorý okrem iného upravuje aj odstúpenie od zmluvy pred začatím zájazdu. Budeme teraz trošku odborní. V §21, ods. 2 zákona č. 170/2019 Z. z. je uvedené: „Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta; pri odstúpení od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.“  Rozumieme názoru, že mimoriadne a neodvrátiteľné okolnosti nastali už teraz, nezabúdajme však, že letné dovolenky začínajú až o pár mesiacov. Dovtedy sa môže situácia rôzne zmeniť, tak k lepšiemu ako aj horšiemu. Pri odvolávaní sa na prognózy odborníkov, skúsme si spomenúť napr. na prognózy predpovede počasia. Ani tie občas nevyjdu, však? 🙂 Ak by sa teda naplnila tá lepšia predpoveď, svoju dovolenku bezproblémovo absolvujete. Ak sa naplní tá horšia, CK je povinná postupovať v súlade so zákonom.

Tou najlepšou radou je zachovať pokoj a obaliť sa trpezlivosťou. Situáciu denne sledujeme, aktuálne cestovné obmedzenia platia len na určitý čas a môžu sa každým dňom opäť zmeniť. My veríme, že o pár mesiacov táto koronavírus porazíme, mimoriadna situácia pominie, všetci budeme môcť opäť nasadnúť do áut, lietadiel a autobusov a vyraziť za slnkom, morom a oddychom do našich obľúbených miest.


Všetky informácie sú relevantné v čase písania článku. Neustále pracujeme a snažíme sa o ich aktuálne znenie. Ak máte zakúpenú dovolenku, odporúčame Vám sledovať informačné kanály cestovnej kancelárie, ktorá má organizovať Váš zájazd! 

Chcete viac?

Víza, cestovné poistenie, tématické pobyty...